اعطاء نمایندگی

… مرحله 1 از 6 – مشخصات عمومی 1 16% استخدام در آماج صنعت آذرنام :*نام خانوادگی :*نام پدر :*محل تولد* کد ملی : برای مثال 12345-12-001*تاریخ تولد* Date Format: YYYY slash MM slash DD شماره شناسنامه :* تاریخ تاسیس* Date Format: YYYY slash MM slash DD تاریخ ثبت یا اخذ جواز کسب* Date Format:…

استخدام

مرحله 1 از 4 – مشخصات عمومی 1 25% استخدام در آماج صنعت آذرنام :*نام خانوادگی :*نام پدر :*محل تولد*کد ملی : برای مثال 12345-12-001*تاریخ تولد* Date Format: YYYY slash MM slash DD شماره شناسنامه :* وضعیت تاهل*مجردمتاهلمطلقهبیوهوضعیت خدمت*دارای کارت پایان خدمتدارای کارت معافی از خدمتدارای کارت معافیت تحصیلی خدمتمشمولمونثتلفن ثابت :*تلفن همراه :*آدرس محل…