کنترل تردد SG WS WL WE

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG WS / WL / WE Model : SG WS / WL / WE عرض گذرگاه 80-100 cm وزن ~18 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط داخلی و فضای باز عملکرد توانایی حرکت موتور در دو جهت…

گیت کنترل تردد مدل SG WMC

گیت کنترل تردد مدل SG WMC

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG WMC Model : SG WMC مصرف برق 22 W during passages, 9 W during stand-by. دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~1.5 sen. ~1.5 sec. عرض گذرگاه 60-90 cm وزن ~40 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده…

گیت کنترل تردد مدل SG 343

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 343 Model : SG 343 مصرف برق 24W during passages, 15W during stand-by دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~2 sec. ~1.5 sec. عرض گذرگاه 56 cm وزن ~56 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط…

گیت کنترل تردد مدل SG 312

گیت کنترل تردد مدل SG 312

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 312 Model : SG 312 مصرف برق 17 W during passages, 9 W during stand-by دمای کارکرد -10° / +70° سرعت عبور ~1.5 sec. عرض گذرگاه 80-100 cm وزن ~30 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط…

گیت کنترل تردد مدل SG 212

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 212 Model : SG 212 مصرف برق 19 W during passages, 9 W during stand-by. دمای کارکرد -10° / +70° سرعت عبور ~1.5 sec عرض گذرگاه 80-100 cm وزن ~27 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط…

گیت کنترل تردد مدل SG 112

گیت های تردد لولایی Swing Gate Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : SG 112 Model : SG 112 مصرف برق 22 W during passages, 9 W during stand-by دمای کارکرد 0° / +70° سرعت عبور ~1.5 sec عرض گذرگاه 60-80 cm وزن ~34 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای استفاده در محیط…

گیت کنترل تردد مدل SG 312

گیت های کنترل تردد لولایی

گیت های کنترل تردد لولایی Tripod Turnstiles Swing SG_112 gates swing SG_212 gates swing SG_312 gates swing SG_343 gates swing SG_WS_WL_WE gates swing SGWMC gates swing چرخهای چرخدنده گیت کنترل تردد لولایی با استفاده از فولاد ضد زنگ دارای گواهینامه در محل تولید آماج صنعت آذر تولید می شوند. آنها برای همه برنامه های ,…