درب های اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ )

درب های اتوماتیک تاشو (فولدینگ) Automatic Folding  Door   Automatic Folding  Door معرفی درب های اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ ) درب اتوماتیک اتوبوسی (فولدینگ) آماج صنعت آذر درب های هستند که از نظر محدودیت فضای تردد و ساختار بهترین گزینه می باشند زیرا هر دو لت درب به صورت کشویی و همزمان تقسیم شده و هر…