درب های دستی لولایی (سوینگ)

درب های دستی لولایی (سوینگ) Manual Swing Doors Swing Door Two Leaves Swing Door One Leaf معرفی درب های اتوماتیک لولایی یا سوینگ با داشتن کارایی بالا و بسته شدن امن ، ایمنی فوق العاده بالا ، دسترسی آسانی را برای افراد مسن ، ناتوان ومعلولین حرکتی فراهم می سازد که بتوانن به خوبی و…

درب های اتوماتیک لولایی

درب های اتوماتیک لولایی Automatic Swing Doors درب های اتوماتیک لولایی (سوینگ) Automatic Swing Doors معرفی درب های آماج صنعت آذر با داشتن کارایی بسیار بالا ، عایق صدای مناسب ، بسته شدن امن ، ایمنی فوق العاده بالا ، دسترسی آسانی را برای افراد مسن ، ناتوان ومعلولین حرکتی فراهم می سازد که بتوانن…