درب اتوماتیک خروج اضطراری(برک اوت) Automatic Breakout Doors

درب اتوماتیک خروج اضطراری(برک اوت) Automatic Breakout Doors Emergency exit automatic doors (breakout) . ویدو درب اتوماتیک خروج اضطراری . درب اتوماتیک خروج اضطراریAutomatic Breakout Doors  آماج صنعت آذر در شرایط عادی به صورت کشویی کار می کنند و در مواقع اضطرار مانند آتش سوزی امکان خروج امن برای ساکنان ساختمان و ماموران سرویس دهنده…