درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار 1 (ریولدینگ)

درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار مدل یک Automatic sliding doors Model Showcase 1 معرفی درب اتوماتیک گـردان ویترین دار1 ریولوینگ درب های اتوماتیک گردان آماج صنعت آذر حول محور عمودی مركزی خود گردش 360 درجه دارند و عمدتا در ورودی های اصلی و همچنین عایق سازی كامل فضای داخل و خارج به منظور جلوگیری…