درب اتوماتیک صنعتی

درب اتوماتیک صنعتی Industrial Automatic Doors داک لولر های اسپید رولی فولد آپ PVC آشیانه هواپیما و هلیکوپتر سکشنال زیر سقفی سکشنال گیوتینی کشویی داک لولر سکشنال گیوتینی کشویی های اسپید رولی فولد آپ PVC آشیانه هواپیما و هلیکوپتر سکشنال زیر سقفی در بیشتر کارخانجات امروزی، سوله ها ، صنایع بزرگ ، سایتهای سازه ای…

گیت های کنترل تردد

گیت های کنترل تردد Traffic Control Gates گیت های تردد تمام گردان full height turnstiles گیت های تردد گردان tripod turnstiles   گیت های تردد کشویی speed gate turnstiles گیت های تردد لولایی swing gate turnstiles استفاده گیت های کنترل تردد آماج صنعت آذر در فضاهایی مانند بانکها یا دفتر مرکزی شرکت در هرج و…

گیت کنترل تردد گردان LTT313EJD

گیت کنترل تردد گردان LTT313EJD

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 EJD Model : LTT 313 EJD مصرف برق 4.8W during passage, 5W during standby دمای کارکرد 0° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~50 persons / minute عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~30 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT313EJ

گیت کنترل تردد گردان LTT313EJ

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 EJ Model : LTT 313 EJ مصرف برق 4.8W during passage, 5W during standby دمای کارکرد 0° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-60 cm وزن ~30 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT313D

گیت کنترل تردد گردان LTT313D

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 D Model : LTT 313 D مصرف برق 7.6W during passage, 8.2W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~50 persons / minute عرض گذرگاه 45-60 cm وزن ~34 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT313

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 313 Model : LTT 313 مصرف برق 3.8W during passage, 4.1W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-60 cm وزن ~22 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده مناسب برای…

گیت کنترل تردد گردان LTT303AS

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 303 AS Model : LTT 303 AS مصرف برق 9W during passage, 12W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~25.5 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT303J

گیت کنترل تردد گردان LTT303J

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 303 J Model : LTT 303 J مصرف برق 4.8W during passage, 5W during standby دمای کارکرد 0° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~37 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…

گیت کنترل تردد گردان LTT303E

گیت های تردد گردان Tripod Turnstiles مشخصات فنی Data Technical مدل : LTT 303 E Model : LTT 303 E مصرف برق 3.8W during passage, 4.1W during standby دمای کارکرد -10° / +70° Optional: With heater -40° سرعت عبور ~25 persons / minute عرض گذرگاه 45-50 cm وزن ~42 kg سطح امنیتی بازدارنده مناطق استفاده…