راهبند تمام گردان ساخت شرکت آماج صنعت آذر دارای اتاقکی با ارتفاع كامل و محبوس شده است كه انتظار مي رود كه این سامانه دارای دسترسی های متفاوتی است.

در عین حال دارای چرخ های كلیدر مقاوم در برابر ضربه و فشار است.

این واقعیتی بدیهی است كه نمی توان با پریدن یا پرت شدن از بالای آن مانند سایر گیت ها عبور كرد.

در این نوع راهبند تمام گردان، استحکام و نه زیبایی شناسی در بدنه به عنوان یک اولویت بسیار مهم تأکید و تهیه شده است.

انواع اصلی این نوع راهبند، برای برنامه های کاربردی و مراکزی که باید تردد ورود و خروج را نظاره گر باشند مفید است.

هنگامی که در ورودی چرخ های ایستاده تمام قد این نوع راهبند در نقاط ورود به سامانه نصب می شوند، هیچ کس بدون دسترسی مناسب اجازه ورود یا ترک محل یا ساختمان را ندارد.

در این نوع راهبند،بی دقتی یا سهل انگاری از پرسنل مسئول درب و امنیت آن هیچ نقشی ندارد که این کاربران هستند که با خواندن کارت آنان راهبند کار می کند.

ورزشگاه ها و سفارت خانه ها و … یا اماکنی که احتیاج به مسئول باز و بسته کردن تردد راهبند را دارند میتوانند آن را برای ورود و خروج سفارشی سازی کنند .

مدل راهبند : LTF 104
Model : LTF 104
Model : LTF 104D
Model : LTF 113
Model : LTF 113
Model : LTF 113D
Model : LTF 113D
Model : LTF 114
Model : LTF 114 D
Model : LTF 114 ST
Model : LTF 114 STD
Model : LTF 213
Model : LTF 213 D
Model : LTF 214
Model : LTF 214D
Model : LTF 413
Model : LTF 413
Model : LTF 413 D
Model : LTF 413 D
Model : LTF 414
Model : LTF 414D
Model : LTF 513
Model : LTF 514
Model : LTF 600