معرفی درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار2
ایمنی این درب های اتوماتیک آماج صنعت آذر به علت استفاده از شیشه های مقاوم و ایمن یکی از مزایای این گونه درب هاست .زیبایی این نوع درب نسبت به انواع دیگر بسیار بیشتر است. این نوع درب به صورت ترکیب استفاده می گرد است. که مورد استفاده آن بستگی به ساختار مکان مورد نظر دارد. 1- ایمنی به عنوان اولویت اصلی درب اتوماتیک گـردان ویترین دار2 درب کاملا گردان با کمترین صدا 2- تمام اتوماتیک 3 – درهای گردان برای دستیابی به عابر پیاده بالا طراحی شده است 4 – جریان ترافیک ضمن حفظ سیستم های ورودی 5- استاندارد بالایی از ایمنی را برای کاربر به رسمیت شناخته است. 6 – درب گردان تمام اتوماتیک
 
چندین ویژگی ایمنی درب های اتوماتیک آماج صنعت آذر که شامل موارد زیر است:
• سنسورهای حضور چندگانه و روشن کردن بافرهای ایمنی درب های اتوماتیک برای ارائه پوشش جامع حضور • موتورهای منحصر به فرد و سیستم ترمز در شعاع بیرونی از درب اطمینان از ایمن ترین و کارآمدترین عملکرد. • شکست اضطراری باعث می شود بال های درب های اتوماتیک آزاد شوند در صورت تخلیه اضطراری باز کنید. • در حالت بسته شدن درب هنگام شب مناسب بوده و جلوی تردد را می گیرد و از نظر امنیت و ایمنی یکی از پر کاربرد تیرین نوع درب های اتوماتیک می باشد .
درب های اتوماتیک گـردان ویترین دار2 ما توسط تکنسین های متخصص پشتیبانی می شوند و ازخدمات که تکنسین های ما ارائه می دهند می توانید نگهداری درب ها و تجهیزات آنها بر خوردار باشید .