درب اتوماتیک

درب برقی

کرکره اتوماتیک

کرکره برقی

درب اتوماتیک شیشه ای

انواع دربهای اتوماتیک

پروژه طوبی

آماج صنعت آذر مجری دربهای اتوماتیک پروژه کم نظیر طوبی چیتگر
آدرس پروژه طوبی: اتوبان تـهران کرج- ورودی 1 چیتگر، بـلوار کوهک، مجتمع تجاری و اداری طوبی روژه تجاری و اداری طوبی بعنوان یکی از نمونه های برجسته از کـارهای سـازنده و پـیمانکار بنـام جـناب آقـای خالصـی بـوده کـه ساخـت آن از سال 1388 شروع شده و تا آخر اردیبهشت سال 1393 به بـهره برداری خـواهـد رسـید. ایـن پـروژه بـا بیـش از 700واحـد تـجاری اداری و زیر بنای کلـی 95000 مـتر مـربع همـچون جـواهری، نبـض اقتـصادی مـنطقه چیـتگر را به فعالیت در خواهد آورد

All rights Reserved.

Style Options

Layout Style

Footer Color Versions

Theme Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Background Body Patterns