پروژه چهار راه منصور

آماج صنعت آذر مجری دربهای اتوماتیک پروژه ملی چهارره منصور (ایپک،اطلس،ابریشم) تبریز ساماندهی میدان بزرگ شهید بهشتی در زمینی به مساحت 28 هزار و 237 متر و زیر بنای آن 106 هزار و 600 متر مربع می باشد اجرا میشود که شامل ۳قسمت بزرگ تجاری- خدماتی به نامهای : ۱.مجتمع های ایپک (مجتمع های ۱۲بلوکی ۵ طبقه به هم پیوسته دور تا دور میدان)
۲.برج ۱۸ طبقه ای ابریشم
۳. بزرگترین هایپر مارکت منطقه و مرکز خرید بزرگ شهر در طبقه زیرین میدان
۴. پارکینگ طبقاتی در طبقه ۲- زیر میدان

All rights Reserved.

Style Options

Layout Style

Footer Color Versions

Theme Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Background Body Patterns