• درب های اتوماتیک کشویی خروج اضطراری

    این نوع دربها در شرایط عادی به صورت کشویی کار می کنند و در مواقع اضطرار مانند آتش سوزی امکان خروج امن برای ساکنان ساختمان و ماموران سرویس دهنده را فراهم می نمایند و در هنگام حادثه به علت مجهز بودن به محور لولایی می توانند به صورت دستی و یا زدن ضربه باز شوند و حول محور لولایی خود چرخنده و مانند یک درب بازویی عادی عمل کنند تا خروج سریع برای کاربران فراهم نماید.

    دانلود کاتالوگ Gilgen Break Out Door

  • درب اتوماتیک خروج اضطراری

All rights Reserved.

Style Options

Layout Style

Footer Color Versions

Theme Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Background Body Patterns