پروژه الماس خاورمیانه

آماج صنعت آذر مجری دربهای اتوماتیک پروژه بین المللی قو الماس خاورمیانه واقع در سلمانشهر (متل قو) مجتمع عظیم تجاری، مسکونی، توریستی، ورزشی، و تفریحی هتل 5 ستاره دولوکس بین المللی قو در زمینی به مساحت 43 هزار و 263 متر مربع و با زیر بنای مفید 173 هزار متر مربع به شرح زیر در حال احداث می باشد

All rights Reserved.

Style Options

Layout Style

Footer Color Versions

Theme Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Background Body Patterns