تعداد آدرس نوع دستگاه نام مرکز ردیف
۱۲ بوشهر کشویی ساده نيروگاه اتمي بوشهر ۱
۱ قم نیم گرد نيروگاه حرارتی قم ۲
۱ شيراز نرسيده به مرودشت كشويي ساده پتروشيمي شيراز ۳
۱ عسلویه تلسکوپی پالایشگاه مبین عسلویه ۴
۱۰ عسلویه کشویی ساده پالایشگاه گاز فجر جم ۵
۲ عسلویه نیم گرد پالایشگاه مبین عسلویه ۶
۱ کرمانشاه کشویی ساده پالایشگاه نفت کرمانشاه ۷
۱ لاوان کشویی ساده پتروشيمي لاوان ۸
۱ ماهشهر کشویی ساده پتروشيمي مارون ۹
۷ تهران جاده قديم قم کشویی ساده پالايشگاه نفت(شهيد تند گويان) ۱۰
۲ تهران کشویی ساده شركت پايانه هاي نفتي ايران ۱۱
۳ شيراز لامرد کشویی ساده شركت نفت پارسیان ۱۲
۴ خارك کشویی ساده پايانه نفتي خارك ۱۳
۱ تبریز نیم گرد شركت نفت ۱۴
۱ قم خ امام جنب پمپ بنزین کشویی ساده ستاد مرکزی شرکت نفت ۱۵
۲ کیش ، خ صناعی کشویی ساده شركت ملی حفاری کیش ۱۶
۱ مهاباد کشویی ساده شركت گاز مهاباد ۱۷
۱ ارومیه ، نقده کشویی ساده شركت گاز نقده ۱۸
۲ ارومیه ، خیابان دانشکده تلسکوپی شركت گاز ارومیه ۱۹
۱ فيض آباد مه ولايت بلوار مدرس تلسکوپی شركت گاز فيض آباد ۲۰
۲ تهران جنب پيست آبعلي کشویی ساده مجتمع رفاهي تفريحي شركت نفت ۲۱
۱ ساري ، خيابان 15 خرداد کشویی ساده شركت گاز تنكابن ۲۲

All rights Reserved.

Style Options

Layout Style

Footer Color Versions

Theme Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Background Body Patterns